Ceny

    Pełna opłata za żłobek składa się z:
  • opłata stała 199 zł
  • stawki żywieniowej dziennej 6 zł
  • opłata za 11 godzinę 20 zł
Termin wpłynięcia płatności na konto żłobka: do 10-go dnia każdego miesiąca.

Nr konta:

PKO BP 16 1020 2906 0000 1502 0356 8383