Grupa II

W żłobku jest kolorowo,  my bawimy się wesoło, a gdy nas smutki ogarniają ciocie piosenki nam śpiewają i wierszyki też czytają,
a i o bajeczkach nie zapominają. Żeby nam było wesoło to piosenki nam puszczają. A gdy spać się chce to do snu nas lulają.

W naszej pracy z dziećmi w grupie najmłodszej stosujemy zasadę indywidualizacji. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie(podmiotowo). Drugą zasadę jaką staramy się przestrzegać to zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dziećmi , a także metodę aprobaty i pochwały.
Wspomagamy dzieci w rozwoju umiejętności ruchowych , rozwijamy u dzieci procesy poznawcze takie jak rozwój lokomocji, manipulacji , naśladownictwa. Prowadzimy zabawy kontaktowo-dotykowe. Prowadzimy zabawy ruchowe pobudzające do siadania , raczkowania. Zachęcamy dzieci do stawiania pierwszych samodzielnych kroków. Wpływamy na rozwój procesów poznawczych poprzez oglądanie książeczek , obrazków. Od małego wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne.
Organizujemy zabawy w salach, na  tarasie.

Piosenki i wierszyki

  • Nasza galeria