Grupa III

Stwarzamy dzieciom rodzinną atmosferę , dzięki czemu dzieci czują się bezpieczne i mogą maksymalnie rozwijać swoje zdolności. Nasz indywidualny stosunek do każdego dziecka pozwala mu na pełny rozwój. Nasze zajęcia dydaktyczne oparte są na formie zabawy. Wspomagamy naturalny rozwój dziecka poprzez stymulowanie jego zainteresowania światem. Rozwijamy umiejętności społeczne. Uczymy zachowań poprzez zabawę Rozwijamy mowę bierną i czynna , wzbogacamy rozwój słownika dziecka.

    Prowadzimy:
  • zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
  • zabawy ruchowe
  • zabawy umuzykalniające
  • zabawy plastyczne
  • zabawy manipulacyjno konstrukcyjne
  • tematyczne

Celem naszej pracy jest wychowanie malca na śmiałego , dobrze radzącego sobie w życiu dziecka, mającego właściwy kontakt z otoczeniem i dobrze czującego się we współczesnym świecie.

Piosenki i wierszyki

  • Nasza galeria