Grupa IV

Stwarzamy dzieciom rodzinną atmosferę. Uwzględniamy w naszych planach propozycje rodziców. Jesteśmy zawsze gotowi do indywidualnych spotkań i ścisłej współpracy z rodzicami. Sądzimy, że dziecko w wieku poniemowlęcym najlepiej i najpełniej rozwija się poprzez zabawę: nasze propozycje dydaktyczne oparte są na formie zabawy, wspomagamy naturalny rozwój dziecka poprzez stymulowanie jego zainteresowanie światem, rozwijamy jego inwencję twórczą , rozwijamy wyobraźnie.

Naszym zdaniem dziecko najpełniej rozwija się w relacjach z drugim człowiekiem i wtedy uczy się funkcjonować w społeczeństwie.

Wierzymy, że zdrowe dziecko to zdrowa psychika i ciało : dbamy o ogólny rozwój ruchowy dziecka – organizujemy zajęcia w wywietrzonej sali, w ogrodzie żłobkowym, robimy ćwiczenia relaksacyjne, przeprowadzamy zabawy dydaktyczne, tematyczne (w kącikach zabaw), manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne, wprowadzamy zajęcia z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, prowadzimy zajęcia ruchowe z wykorzystanie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Piosenki i wierszyki

  • Nasza galeria