Daj szansę

W żłobku realizowany jest Projekt „ Daj szansę”. Projekt skierowany jest do rodziców, którzy chcą powrócić na rynek pracy a posiadają dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością w wieku do lat 3. W ramach projektu zostało utworzone 30 miejsc. Z naszą placówką współpracują specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI), fizjoterapeuta . Dzieci mają przeprowadzane indywidualne zajęcia (w zależności od potrzeb) a rodzice mogą skorzystać z konsultacji u specjalistów. W placówce utworzono gabinet terapii, wyposażony w odpowiednie sprzęty specjalistyczne (tam odbywają się zajęcia z rehabilitacji i SI), a także gabinet logopedyczny. Dzieci mają możliwość rozwijania się wśród rówieśników i są włączane w już istniejące grupy . Przebywanie w grupie dziecięcej sprawia, że uczą się wzajemnej akceptacji, wrażliwości, empatii, szacunku do „inności” drugiej osoby. Żłobki realizujące Projekt „ Daj Szansę” w Krakowie
1. ŻŁOBEK NR 18 – ul. Mazowiecka 30 a
2. ŻŁOBEK NR 19 – ul. Świtezianki 19
3. ŻŁOBEK NR 20 – ul. Okólna 6
4. ŻŁOBEK NR 23 – ul. Słomiana 7
5. ŻŁOBEK NR 30 – ul. Majora 18