Życie żłobka


METODY PRACY

 • METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 • ZABAWY I ĆWICZENIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW „KLANZA”
 • ELEMENTY PEDAGOGIKI ZABAWY czyli pląsy, zabawy muzyczno-ruchowe
 • BAJKOTERPIA – jako metoda wspierająca rozwój dziecka. Poprzez bajki terapeutyczne dziecko uczy radzić sobie z emocjami, smutkiem. Bajki te wzmacniają wiarę w siebie, we własne możliwości
 • METODA STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ rolą tej metody jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu, tak by umożliwić dzieciom, wielozmysłowe poznawanie świata. Zabawy rozwijające zmysł wzroku, słuchu (zabawa z instrumentami, samodzielne wykonanie instrumentów), zmysł dotyku (masy plastyczno – sensoryczne: masa solna, piasek kinetyczny, ciastolina, ciecz nieniutonowska, kisiel /dywan sensoryczny/ woreczki sensoryczne/ gry i zagadki dotykowe ; worek lub pudełko/ zabawa z sypkimi materiałami: ryż, mąka, kasza) smaku i węchu (wyklejanie pachnącymi przyprawami, ozdabianie ciasteczek, przygotowanie przekąsek
 • MOTORYKA MAŁA Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI - czynności wykonywane przy pomocy dłoni i palców np. chwytanie zabawek, rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, ciastoliny, masy solnej, ciecz nieniutonowska
 • METODA FROEBLA (ELEMENTY) – każde działanie odbywa się poprzez zabawę, dziecko zdobywa wiele nowych umiejętności (Froebel zakładał, że pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia; źródło https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=metoda+froebla)


PROJEKTY

 • Cała Polska Czyta Dzieciom Celem akcji CPCD jest : - wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży. Cel ten można osiągnąć oraz wzmocnić poprzez praktykę codziennego czytania dzieciom.
 • PALUSZKOWE MALUCHY edukacyjny projekt rozwijający dla dzieci żłobkowych Paluszkowe Maluchy to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci w wieku do lat 3, opierający się na Zabawach Paluszkowych, masażykach i aktywności manualno- plastycznej dzieci. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy.
 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania opiekunów z dziećmi oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
 • SENSOSMYKI Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym, oraz ich wychowawcom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.


KONKURSY

 • Bombka Świąteczna
 • Zwierzątka wielkanocne


ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE

 • Dzień Pluszowego Misia 25 .11.2021
 • Odwiedziny Świętego Mikołaja 06.12.2021
 • Bal karnawałowy luty 2022
 • Dzień Dziecka – 01.06.2022
 • Kolorowe dni – od stycznia 2022
 • Przedstawienie dla Babci i Dziadka przygotowane przez dzieci z grupy 3 i grupy 4
 • Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i dnia Taty oraz zakończenie roku żłobkowego przygotowane przez dzieci z grupy 3 i grupy 4


W ŻŁOBKU PROWADZONE SĄ:

 • Zajęcia rytmiczne (raz w tygodniu) gr III  i IV
 • Zajęcia z języka  angielskiego (jeden raz w tygodniu) dla chętnych
 • Spotkania z teatrem – małe formy teatralne  (raz w miesiącu)
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w ramach akcji CPCD: ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną...
 • Warsztaty lepienia z gliny ( ceramika)
 • Dogoterapia - spotkania ze zwierzętami świata
 • Teatrzyki
 • Kolorowe dni połączone z niezwykłymi świętami

PLAN DNIA

 • 6:00 – 8:00 – PRZYPROWADAZNIE DZIECI
 • 8:00 - 8:30 – ŚNIADANIE
 • 8:30 – 9:00 – WYSADZANIE NA NOCNIKI , TOALETA
 • 9:00 – 11:00 – ZABAWY ZORGANIZOWANE, WYJŚCIA DO OGRODU, NA TARAS
 • 10:00 – II ŚNIADANIE
 • 11:00-11:30 – WYSADZANIE NA NOCNIKI, TOALETA, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
 • 11:30 – 12:00 – OBIAD
 • 12:00 - 14:00 – LEŻAKOWANIE/CISZA
 • 14:00 – 14:30- PODWIECZOREK
 • 14:30 – 15:00 – WYSADZANIE NA NOCNIKI TOALETA
 • 15:00-16:50 – ZABAWY DOWOLNE, WYDAWANIE DZIECI